Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Seminarium i proseminarium dyplomowe


Cele Seminarium i proseminarium dyplomowego
 • Ukształtowanie u studenta następujących umiejętności:
 • czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów oraz wykorzystanie jej w praktyce i teorii,
 • poszerzania wiedzy poprzez samodzielne studiowanie literatury podmiotu i przedmiotu,
 • obserwowania i analizowania zjawisk w obrębie tematyki pracy,
 • samodzielnego budowania prawidłowych konstrukcji logicznych,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • myślenia naukowego, posługiwania się językiem: jasnym, precyzyjnym i poprawnym pod względem normatywnym.

 
Zasady zaliczenia

 • Wymagania:
  - należy opracować plan pracy dyplomowej,
  - należy przygotować metodologię badań oraz bibliografię,
  - należy przygotować i przedstawić prezentację na temat koncepcji swojej pracy,
  - należy przedłożyć pracę gotową do obrony.

 
Zalecana literatura przedmiotu
Literatura związana z tematem pracy dyplomowej.
K. Wojcik, (2015). Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer.

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl