Projekty międzynarodowe


 • Badanie Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli - kurs i portal edukacyjny. FSS/2013/IIC/W/0004. Koordynator projektu (Polska): Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Okres realizacji: 2013-2015.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie We CAN! Cyberbullying Action Network for Parents` Education. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy we współpracy z: Aristotle University of Thessaloniki z Grecji, Mykolo Romerio University z Litwy oraz Istiuto di Formazione Sardo z Włoch.
  Okres realizacji: 2012.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Daphne III – ECIP (European Cyberbullying Intervention Project). Koordynator projektu (Polska): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.
  Okres realizacji: 2012.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie ROBUSD Reducing Bullying Strenghtening Diversity. Koordynator projektu (Polska): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.
  Okres realizacji: 2012.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


Projekty krajowe


 • Badanie Obszary komunikacji medialnej. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej.
  Okres realizacji: 2015.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Komunikowanie się organizacji różnego typu w kontekście nowych mediów w paradygmacie public relations. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej.
  Okres realizacji: 2014.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  Okres realizacji: 2013-2014.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Platforma e-learningowa „Etyka w działaniu” w ramach projektu "Rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży". Warszawa, BE/B/V/2/9/1/U-78/17/2013/NGO, Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela z siedzibą w Warszawie
  Okres realizacji: 2013.
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Badania nad etyką public relations. Etyka PR - komparastyka rozwiązań prawnych i branżowych w zakresie etyki zawodowej public relations na przykładzie Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.29).
  Okres realizacji: 2013-2014
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Działania public relations podmiotów wykluczonych z działań reklamowych na przykładzie agencji prawnych. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.28).
  Okres realizacji: 2013-2014
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Etyka public relations w Internecie. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.18).
  Okres realizacji: 2012-2013
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Etyka komunikowania w przestrzeni internetu w kontekście działań wizerunkowych. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.13).
  Okres realizacji: 2012-2013
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Nowe media – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną. Analiza SWOT wykorzystania nowych mediów w badaniach grup: agencji public relations, mediów (dziennikarzy i redakcji) oraz świata polityki. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.19).
  Okres realizacji: 2012-2013
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Standardy zawodu PR w świetle kodeksów branżowych. Pomiędzy regulacjami branżowymi, wymogami prawa a oczekiwaniami klientów. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.01).
  Okres realizacji: 2011
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie Zarządzanie komunikacją organizacji w kontekście etyki biznesu. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.10).
  Okres realizacji: 2011
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)


 • Badanie AGRESJA ELEKTRONICZNA WOBEC DZIENNIKARZY i INNYCH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW – w toku
  Okres realizacji: 05/2011-05/2012
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska) oraz dr Jacek Pyżalski (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)


 • Badanie ORGANIZACJA PROMOCJI URZĘDÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU W POLSCE – zakończone
  Okres realizacji: 01/2011-09/2011
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska) oraz dr Grażyna Piechota (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)


 • Badanie POLITYCZNE PUBLIC RELATIONS W SOCIAL MEDIA A AGRESJA ELEKTRONICZNA – w toku
  Jednym z celów badania będzie identyfikacja form agresji elektronicznej przez pryzmat etyki PR. Działania wskazane jako formy agresji elektronicznej (flaming, prześladowanie, kradzież tożsamości, upublicznianie tajemnic, śledzenie, happy slapping, poniżenie, wykluczenie, agresja techniczna) stanowią jednocześnie naruszenie zasad etycznych public relations, często określanych jako „czarny PR”. Sformułowanie to, nielogiczne i nieuzasadnione na gruncie wszelkich definicji public relations, stało się usankcjonowaniem wszelkich działań nieetycznych, w tym również w części obejmujących agresję elektroniczną.
  Okres realizacji: 11/2010-04/2011
  Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska oraz dr Jacek Pyżalski


 • Badanie WITRYNY INTERNETOWE POLICJI - zakończone
  Celem badania witryn internetowych Policji (w Polsce) jest analiza instrumentów internetowych wykorzystywanych w komunikacji, szczególnie zewnętrznej.
  Badaniu poddano witryny internetowe Policji: jednostki wojewódzkie, stołeczną oraz Komendę Główną.

  Okres realizacji: sierpień 2007
  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska


 • Badanie MONITORING INTERNETU - zakończone
  Celem badania Monitoring Internetu jest poznanie opinii firm monitorujących na temat sensu prowadzenia monitoringu Internetu, poznanie usług oferowanych w tym zakresie przez firmy monitorujące, relacji "monitoring Internetu - monitoring mediów tradycyjnych".
  Badaniu poddano firmy monitoringu mediów działające na rynku polskim.

  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska


 • Badanie INTERNET PUBLIC RELATIONS UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE - cz. II [UCZELNIE NIEPUBLICZNE] - zakończone, w trakcie analizy
  Celem badania jest analiza działań Internet Public Relations niepublicznych uczelni w Polsce.
  Autorka badaniami objęła działania public relations w Internecie w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, pomiarów efektów Internet PR, kosztów prowadzenia działań i realizacji budżetów oraz wykorzystaniu Internet PR w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

  Planowane zakończenie: czerwiec/lipiec 2006
  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska


 • Badanie INTERNET PUBLIC RELATIONS UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE - cz. I [UCZELNIE PUBLICZNE] - zakończone
  Badanie przedstawia działania Internet Public Relations publicznych uczelni wyższych w Polsce zakwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako uniwersytety, politechniki, akademie ekonomiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie rolnicze, akademie wychowania fizycznego oraz akademie teologiczne.
  Autorka badaniami objęła działania public relations w Internecie w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, pomiarów efektów Internet PR, kosztów prowadzenia działań i realizacji budżetów oraz wykorzystaniu Internet PR w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

  Okres realizacji: marzec-sierpień 2005
  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska


 • Badanie OBSERWACJA WITRYN INTERNETOWYCH - cz. I [UCZELNIE PUBLICZNE] - zakończone
  Badaniu poddano witryny internetowe uczelni publicznych działających w Polsce.
  Zrealizowane obserwacje witryn internetowych swoim zakresem obejmują realizację działań Internet Public Relations (Internet PR), będących funkcją zarządzania umożliwiającą komunikację pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym poprzez instrumenty sieci Internet.
  Dla celów analizy jednego z instrumentów Internet Public Relations, jakim jest witryna internetowa, autorka wyróżniła 97 cech istotnych ze względu na realizację działań PR. Obserwacja cech pozwoliła na analizę działań uczelni skierowanych do różnych grup docelowych. Do określenia stopnia realizacji działań Internet PR uczelni poprzez witrynę internetową dla celów obserwacji zastosowano możliwość przyporządkowania określonej cesze witryny jednej z dwóch wartości, a mianowicie 0 (zero) lub 1 (jeden). Przyporządkowanie cesze witryny wartości zero oznaczało, iż witryna nie reprezentuje danej cechy, natomiast wartość jeden wskazywała na obecność danej cechy w witrynie uczelni.

  Okres realizacji: marzec - grudzień 2005
  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska


 • Badanie INTERNET PR PRZEDSIĘBIORSTW - LISTA "500" ["Rzeczpospolita 05/2002"] - zakończone
  Badania empiryczne dotyczące działań Internet PR przedsiębiorstw okresu polskiej transformacji zrealizowane zostały w dwóch etapach.
  Etap pierwszy stanowił część internetową. W etapie tym autorka wyszukała adresy skrzynek poczty elektronicznej przedsiębiorstw, na które rozesłana została ankieta. Adresy poczty elektronicznej do bazy pozyskano za pośrednictwem wyszukiwarek najbardziej popularnych portali informacyjnych, Wirtualnej Polski (http://www.wp.pl), Onetu (http://www.onet.pl) i Interii (http://www.interia.pl) oraz witryn Polskich Książek Telefonicznych (http://www.pkt.pl) i Panoramy Firm (http://www.pf.pl).
  Etap drugi realizowany był za pomocą tradycyjnej poczty. W etapie tym uwzględnione zostały przedsiębiorstwa, które nie odpowiedziały na pierwszy etap ankiety oraz firmy, których adres e-mail okazał się niemożliwy do odnalezienia w standardowych portalach informacyjnych i bazach teleadresowych.
  Biorąc pod uwagę profil działalności badanych przedsiębiorstw, reprezentują one branże poczynając od górnictwa, przez produkcję i przetwórstwo, budownictwo, sprzedaż hurtową i detaliczną, sektor finansowy, po działalność związaną z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów.
  Dla celów analizy autorka pracy z pięciuset przedsiębiorstw LISTY 500 wyodrębniła trzy grupy, będące podstawą analiz, a mianowicie: branżę przemysłową i produkcyjną, branżę handlową i usługową oraz sektor usług finansowych i pokrewnych. Wśród każdej z wymienionych grup autorka dokonała również podziału uwzględniającego specjalizację przedsiębiorstw. Podstawą podziału na branże i działy gospodarki były dane EKD/PKD pochodzące od przedsiębiorstw ujętych w zestawieniu LISTY 500.

  Okres realizacji: lipiec – grudzień 2002
  Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę