Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Badania i projekty

Projekty międzynarodowe

Badanie Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli - kurs i portal edukacyjny. FSS/2013/IIC/W/0004. Koordynator projektu (Polska): Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Okres realizacji: 2013-2015.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)


Badanie We CAN! Cyberbullying Action Network for Parents` Education. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy we współpracy z: Aristotle University of Thessaloniki z Grecji, Mykolo Romerio University z Litwy oraz Istiuto di Formazione Sardo z Włoch.
Okres realizacji: 2012.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)
Badanie Daphne III – ECIP (European Cyberbullying Intervention Project). Koordynator projektu (Polska): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.
Okres realizacji: 2012.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)
Badanie ROBUSD Reducing Bullying Strenghtening Diversity. Koordynator projektu (Polska): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.
Okres realizacji: 2012.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)

Projekty krajowe

Badanie Media jako źródło wiedzy rolników, nr grantu/projektu: 418279. Badania: IRWiR PAN, WDIiB UW. Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 2019.
Realizacja: dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (WDIiB UW), w toku


Badanie Audyt wizerunku online prezesów banków działających w Polsce. Źródło finansowania: własne
Okres realizacji: 2019.
Realizacja: dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (WDIiB UW), w toku
Badanie Obszary komunikacji medialnej. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej.
Okres realizacji: 2015.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)
Badanie Komunikowanie się organizacji różnego typu w kontekście nowych mediów w paradygmacie public relations. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej.
Okres realizacji: 2014.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Okres realizacji: 2013-2014.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)
Badanie Platforma e-learningowa „Etyka w działaniu” w ramach projektu "Rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży". Warszawa, BE/B/V/2/9/1/U-78/17/2013/NGO, Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela z siedzibą w Warszawie.
Okres realizacji: 2013.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /członkini zespołu projektowego (Politechnika Koszalińska)
Badanie Badania nad etyką public relations. Etyka PR - komparastyka rozwiązań prawnych i branżowych w zakresie etyki zawodowej public relations na przykładzie Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.29).
Okres realizacji: 2013-2014.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Działania public relations podmiotów wykluczonych z działań reklamowych na przykładzie agencji prawnych. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.28).
Okres realizacji: 2013-2014.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Etyka public relations w Internecie. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.18).
Okres realizacji: 2012-2013.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Etyka komunikowania w przestrzeni internetu w kontekście działań wizerunkowych. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.13).
Okres realizacji: 2012-2013.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Nowe media – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną. Analiza SWOT wykorzystania nowych mediów w badaniach grup: agencji public relations, mediów (dziennikarzy i redakcji) oraz świata polityki. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.19).
Okres realizacji: 2012-2013.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Standardy zawodu PR w świetle kodeksów branżowych. Pomiędzy regulacjami branżowymi, wymogami prawa a oczekiwaniami klientów. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.01).
Okres realizacji: 2011.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie Zarządzanie komunikacją organizacji w kontekście etyki biznesu. Badania statutowe Politechniki Koszalińskiej (nr 504.18.10).
Okres realizacji: 2011.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska /kierownik projektu (Politechnika Koszalińska)
Badanie AGRESJA ELEKTRONICZNA WOBEC DZIENNIKARZY i INNYCH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW.
Okres realizacji: 05/2011-05/2012.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska) oraz dr Jacek Pyżalski (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
Badanie ORGANIZACJA PROMOCJI URZĘDÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU W POLSCE.
Okres realizacji: 01/2011-09/2011.
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska (Politechnika Koszalińska) oraz dr Grażyna Piechota (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Badanie POLITYCZNE PUBLIC RELATIONS W SOCIAL MEDIA A AGRESJA ELEKTRONICZNA.
Okres realizacji: 11/2010-04/2011
Realizacja: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska oraz dr Jacek Pyżalski
Badanie WITRYNY INTERNETOWE POLICJI.
Okres realizacji: sierpień 2007.
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska
Badanie MONITORING INTERNETU .
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska
Badanie INTERNET PUBLIC RELATIONS UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE - cz. II [UCZELNIE NIEPUBLICZNE].
Okres realizacji: 2006.
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska
Badanie INTERNET PUBLIC RELATIONS UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE - cz. I [UCZELNIE PUBLICZNE].
Okres realizacji: marzec-sierpień 2005.
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska
Badanie OBSERWACJA WITRYN INTERNETOWYCH - cz. I [UCZELNIE PUBLICZNE].
Okres realizacji: marzec - grudzień 2005.
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska
Badanie INTERNET PR PRZEDSIĘBIORSTW - LISTA "500" ["Rzeczpospolita 05/2002"].
Okres realizacji: lipiec – grudzień 2002.
Realizacja: Monika Kaczmarek - Śliwińska