CV

Wykształcenie
 • 04/2005     - rozprawa doktorska na temat "Internet jako narzędzie public relations przedsiębiorstw okresu transformacji w Polsce"
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ryszard Ławniczak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Recenzenci: prof. Krystyna Wojcik(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Przemysław Deszczyński (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).
  Rozprawa doktorska zrealizowana w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations (Wydział Ekonomii AE w Poznaniu)
  07.04.2005-publiczna obrona rozprawy doktorskiej; 11.04.2005-nadanie przez Radę Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych.

 • 2002/2003     - Pedagogiczne Studium Podyplomowe, Politechnika Koszalińska; numer dyplomu 126/A

 • 1999-2002     - studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  seminarium doktorskie w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, obecnie www.ue.poznan.pl

 • 1998/1999     - Studium Podyplomowe – Międzynarodowa Integracja Europejska, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Centrum Szkolenia Kadr; numer dyplomu 8/99
  Temat pracy: Polityka ochrony konsumentów – Unia Europejska a Polska

 • 1993-1997     - studia magisterskie na kierunku Ekonomia w specjalności Publicystyka Gospodarcza, Politechnika Koszalińska, Instytut Zarządzania i Marketingu; numer dyplomu 5997
  Temat pracy magisterskiej: Reklama prasowa i jej wybrane symbole. Promotor pracy: prof.dr hab. Bogusław Polak

 • 1991-1996     - studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Układy Elektroniczne, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Instytut Elektroniki; numer dyplomu 5612
  Temat pracy magisterskiej: Układowa realizacja sztucznych sieci neuronowych.Promotor pracy: prof.dr hab. Krzysztof Wawryn

 • 1987-1991     - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach


Praca zawodowa i społeczna

 • VI 2016 - nadal     - Biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie z zakresu mediów i komunikacji społecznej (prawo i etyka mediów oraz public relations, kreowanie wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online)

 • I 2016 - nadal     - Członkini Zespołu Ekspertów ds. Alimentów, wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka

 • IV 2015 - VI 2015     - Prezes Zarządu, Park Technologiczny S.A. w Koszalinie

 • II 2015 - IV 2015     - Prokurent, Park Technologiczny S.A. w Koszalinie

 • VII 2014 - II 2016     - Wiceprzewodnicząca VIII kadencji Rady Nadzorczej Rozgłośni Radio Koszalin S.A.

 • I 2014 - nadal     - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt: Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli - kurs i portal edukacyjny [FSS/2013/IIC/W/0004]

 • XII 2013 - VII 2014     - Uniwersytet Jagielloński / Instytut Spraw Publicznych. Projekt: "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • IV 2012 - nadal     - członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej .

 • III 2011 - VII 2014     - sekretarz VII kadencji Rady Nadzorczej Rozgłośni Radio Koszalin S.A.

 • I 2011 - I 2013     - Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  II 2007 - XII 2008 - Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  I 2005 - XII 2008 i od I 2011 - IV 2013 - członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  http://www.polskipr.pl

 • VII 2010 - IV 2014     - członkini dwóch kadencji Rady Etyki Public Relations

 • I 2010 - nadal     - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Public Relations http://www.prdlapomorza.pl

 • II 2008 - nadal     - członkini Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej http://www.ptks.pl

 • VII 2007 - nadal     - adiunkt / Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej
  VII 2007 - IX 2009     - Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej
  VII 2007 - VI 2009     - Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich

 • III 2007 - nadal     - SATORI PUBLIC RELATIONS, właściciel

 • VI 2006 - nadal     - członek Stowarzyszenia Public Relations i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
  VI 2006 - VI 2008 - członek Komisji Rewizyjnej

 • I 1998 - XII 2011     - członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
  I 2006-I 2009 - sekretarz Komisji Rewizyjnej

 • I 2006     - Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów Politechniki Koszalińskiej

 • X 2004 - I 2005     - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu; wykładowca przedmiotu E-BIZNES

 • IV 1998 - III 2007     - współwłaściciel BUTTERFLY STUDIO REKLAMY, Koszalin

 • X 1996 - VI 2007     - Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Adiunkt w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Ekonomii

 • IX 1996 - XII 1997     - Fabryka Styropianu ARBET, Koszalin, specjalista ds promocji

 • X 1995 - V 1996     - IBIES Dortmund (Institut für betriebliche und informatische Systeme), Oddział w Koszalinie

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę