Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

CV

Wykształcenie


 • 01/2018 - nadanie Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach na podstawie przedstawionej monografii "Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się" / Difin, Warszawa: 2015.

 • 04/2005 - nadanie przez Radę Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych (11.04.2005 r.; rozprawa doktorska (07.04.2005) na temat "Internet jako narzędzie public relations przedsiębiorstw okresu transformacji w Polsce").
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ryszard Ławniczak.

 • 2002/2003 - Pedagogiczne Studium Podyplomowe, Politechnika Koszalińska; numer dyplomu 126/A

 • 1998/1999 - Studium Podyplomowe – Międzynarodowa Integracja Europejska, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
  Temat pracy: Polityka ochrony konsumentów – Unia Europejska a Polska

 • 1993-1997 - studia magisterskie, Politechnika Koszalińska
  kierunek: Ekonomia w specjalności Publicystyka Gospodarcza, Instytut Zarządzania i Marketingu; numer dyplomu 5997 Temat pracy magisterskiej: Reklama prasowa i jej wybrane symbole. Promotor pracy: prof. dr hab. Bogusław Polak

 • 1991-1996 - studia magisterskie, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie
  Elektronika i Telekomunikacja w specjalności Układy Elektroniczne, Instytut Elektroniki; numer dyplomu 5612
  Temat pracy magisterskiej: Układowa realizacja sztucznych sieci neuronowych.Promotor pracy: prof. dr hab. Krzysztof Wawryn

 • 1987-1991 - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

 

Droga zawodowa


 • od 01/2024 - nadal - Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk
  Członkini

 • od 08/2018 - nadal - MENTAX SA
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 • od 10/2017 - nadal - Uniwersytet Warszawski
  adiunkt, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

 • od 06/2016 - nadal - Sąd Okręgowy w Koszalinie
  biegła sądowa z zakresu mediów i komunikacji społecznej (prawo i etyka mediów oraz public relations, kreowanie wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online)

 • 02/2015 - 06/2015 - Park Technologiczny S.A. w Koszalinie
  Prezes Zarządu oraz Prokurent

 • 2011 - 2016 - Radio Koszalin S.A.
  07/2014 - 02/2016 - Wiceprzewodnicząca VIII kadencji Rady Nadzorczej
  03/2011 - 07/2014 - członkini/sekretarz VII kadencji Rady Nadzorczej Rozgłośni Radio Koszalin S.A.

 • 12/2013 - 07/2014 - Uniwersytet Jagielloński
  Instytut Spraw Publicznych

 • 03/2007 - 11/2017 - SATORI PUBLIC RELATIONS
  właściciel

 • 10/2004 - 01/2005 - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu

 • 04/1998 - 03/2007 - BUTTERFLY STUDIO REKLAMY
  współwłaściciel

 • 10/1996 - 09/2017 - Politechnika Koszalińska
        07/2007 - 09/2009 - Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
        07/2007 - 09/2009 - Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
  01/2006 - [] Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów Politechniki Koszalińskiej

 • 09/1996 - 12/1997 - Fabryka Styropianu ARBET w Koszalinie
  specjalista ds promocji

 • 10/1995 - 05/1996 - IBIES Dortmund | Institut für betriebliche und informatische Systeme, Oddział w Koszalinie

 

Obszar społeczny


 • od 19.11.2020 - nadal - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  Zespół Ekspertów przy Prezydium KRASP

 • od 01/2016 - Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka
  Zespół Ekspertów ds. Alimentów

 • od 2016 - nadal - Złote Spinacze
  jurorka w konkursie Związku Firm Public Relations

 • 2019   AD wo/MAN
  jurorka w konkursie PRESS w kategorii Marketer

 • 2019 - nadal oraz 2012 - 2017 Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

 • 01/2005 - 12/2008 oraz 01/2011 - 04/2013 - Polskie Stowarzyszenie Public Relations
  01/2011 - 01/2013 - Wiceprezes Zarządu
  02/2007 - 12/2008 - Wiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału PSPR

 • 07/2010 - 04/2014 - Rada Etyki Public Relations
  członkini dwóch kadencji

 • 01/2010 - 2015 - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Public Relations

 • od 02/2008 - Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
  http://www.ptks.pl; 2016-2019 członkini Komisji Rewizyjnej

 • 06/2006 - Stowarzyszenie Public Relations i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
  06/2006 - 06/2008 - członkini Komisji Rewizyjnej

 • 01/1998 - 12/2011 - Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
  01/2006 - 01/2009 - sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Nagrody i wyróżnienia


 • 2013 - Lew PR 2013
  nagroda Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w obszarze edukacji public relations

 • 2013 - PRoton 2013
  nagroda portalu PRoto.pl w kategorii "edukacja"