Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

O mnie

Jestem doktor habilitowaną nauk o mediach, doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jestem autorką trzech monografii: "Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się" (Warszawa 2015), "Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych" (Koszalin 2013), „Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci” (Koszalin 2010), redaktor naukową dwóch monografii zbiorowych i ponad 80-ciu artykułów na temat komunikowania i public relations.

Od ponad dwóch dekad doradzam i szkolę zarządy spółek, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji.
Doradzam w sytuacjach trudnych, gdy kryzys przedostanie się do mediów, jak również pomagam konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu.
Realizuję audyty komunikacyjne wskazujące silne i słabe strony komunikacji organizacji, ale także potencjalne szanse i zagrożenia.

Pełniłam funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz dwie kadencje zasiadałam w Radzie Etyki Public Relations.
Jestem ekspertem KRRiT w zakresie edukacji medialnej oraz biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej (prawo i etyka mediów oraz public relations, kreowanie wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online).

Od 2016 r. jestem jurorką w najbardziej prestiżowym konkursie polskiej branży public relations Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations.
Od 2019 r. zasiadam w jury konkursu AD wo/MAN organizowanym przez PRESS.

Jestem laureatką nagród branżowych PRoton 2013 oraz Lew PR 2013 w obszarze edukacji public relations.

Więcej w CV.