Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Projektowanie strategii komunikowania się


Tematyka warsztatu Projektowanie strategii komunikowania się:
 • Strategia komunikacyjna –podstawowe pojęcia.
 • Elementy strategii.
 • Definiowanie celów.
 • Otoczenie organizacji istotne z perspektywy realizacji strategii.
 • Kanały komunikowania.
 • Ewaluacja strategii.
 • Wdrażanie.
 • Prezentacja projektów.

 

Zasady zaliczenia warsztatu

 • PROJEKT grupowy / grupy max 3-osobowe
  Dowolna organizacja, ale realna, obecnie istniejąca. Działająca komercyjnie lub non profit.
  Można nawiązać kontakt z tą organizacją / uzyskanie materiałów, diagnoza potrzeb itp.


  Istotne daty:
  Zajęcia: 27.10 - przesłanie zbiorczej informacji grup o podmiotach wybranych przez poszczególne grupy projektowe
  Zajęcia: 3.11.2020 i 10.11.2020- prezentacja wybranych organizacji [ok. 30 minut prezentacja] – informacje o organizacji, diagnoza potrzeb, określenie zrębów strategii
  Zajęcia: 12.01.2021, 19.01.2021, 26.01.2021- prezentacje grup / projekt [ok. 40 minut prezentacja projektu końcowego]

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.
Kończak J., Bylicki P., Marka korporacyjna i jej komunikacja, Public Dialog, Warszawa 2018.
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A, Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2011.
Miotk A., Badania w public relations. Wprowadzenie, Difin, Warszawa 2012.
proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl

 

Dla zainteresowanych
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994.