Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Nowe media / Popularyzacja historii


Tematyka warsztatu Nowe media /Popularyzacja historii:

  1. Popularyzacja historii.
  2. Strategia komunikacyjna –podstawowe pojęcia.
  3. Elementy strategii.
  - Definiowanie celów.
  - Otoczenie organizacji istotne z perspektywy realizacji strategii.
  - Kanały komunikowania.
  - Ewaluacja strategii.
  - Wdrażanie.
  4. Prezentacja projektów.

 

Zasady zaliczenia warsztatu

 • PROJEKT indywidualny
 • Popularyzacja dowolnego elementu związanego z historią /muzeum, wydarzenie, postać, pomnik itp..
 • Można i warto nawiązać kontakt z tą organizacją / uzyskanie materiałów, diagnoza potrzeb itp.
 • Istotne daty:
 • Zajęcia: 25.10 - przesłanie zbiorczej informacji o wybranych projektach
 • Zajęcia: 8.11.2021 – krótka prezentacja wybranych projektów [ok. 20 minut prezentacja] – informacje o organizacji, diagnoza potrzeb, określenie zrębów strategii
 • Zajęcia: 17.01.2022, 24.01.2022- prezentacje projektów [ok. 30 minut prezentacja projektu końcowego]

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015
Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003
Kończak J., Bylicki P., Marka korporacyjna i jej komunikacja, Public Dialog, Warszawa 2018

 

Dla zainteresowanych
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994.
J. Welch, S. Welch, Winning znaczy zwyciężać, Studio EMKA, 2010.
K. Murray, Język liderów, JS & Co Dom Wydawniczy, 2014.