Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Komunikacja w nowych mediach


Tematyka konwersatorium: Komunikacja w nowych mediach:
 • Nowe media – historia, rozwój, charakterystyka, specyfika.
 • Konwergencja mediów i jej konsekwencje dla procesów komunikacyjnych.
 • Teorie mediów instytucjonalnych na gruncie nowych mediów.
 • Badania nowych mediów.
 • Podstawy efektywnej komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej cyfrowo.
 • Storytelling i content marketing - wykorzystanie w budowaniu efektywnej strategii komunikacyjnej.
 • Komunikacja w Internecie – narzędzia Web 1.0 i Web 2.0.
 • Blogosfera i komunikacja na blogach.
 • Komunikacja w mediach społecznościowych
 • Wideo w komunikowaniu się online.

 

Zasady zaliczenia konwersatorium

 • Test prawda/fałsz - podczas ostatniego wykładu; 15 stwierdzeń / 5 minut. Odpowiedź poprawna: 1 pkt.
 • Sposób oceniania:
  Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0


Dodatkowe punkty:
Max 3 pkt. / projekt
Decyzja do 28.02.2023; informacja mailowa na m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl / grupy max 2-osobowe
Projekt: opracowanie (prezentacja podczas zajęć + opracowanie pisemne; źródła) zagadnienia tematycznie dotyczącego zajęć / tematy do wyboru na www.monikakaczmarek-sliwinska.pl – terminy prezentacji: począwszy od zajęć w dniu 21.03.2023
Starosta grupy przesyła ostateczny przydział grup projektowych do tematów – jedna lista wszystkich prezentacji grupy
Prezentacja musi zawierać omówienie teoretyczne tematu oraz opis/analizę przykładu (dowolnie wybrany przez grupę) ilustrującego omawiany obszar.

Tematy do wyboru

 • 1. YouTube
 • 2. Twitter
 • 3. Instagram
 • 4. Blogosfera
 • 5. Snapchat
 • 6. Facebook
 • 7. TikTok
 • 8. LinkedIn
 • 9. Komunikatory (WhatsApp, FB Messenger i ewentualnie inne)
 • 10. Nowe media w działalności komercyjnej
 • 11. Nowe media w polityce
 • 12. Nowe media w kulturze
 • 13. Content marketing we współczesnej strategii komunikacyjnej
 • 14. Sztuka storytellingu
 • 15. Zagrożenia w nowych mediach
 • 16. Wideo w komunikacji online
 • 17. lub inny temat / konieczność uzgodnienia i akceptacji

 • Obecności obowiązkowe.  

  Zalecana literatura przedmiotu
  Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
  Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
  Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
  Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.

   

  Materiały dla dociekliwych
  Prasa branżowa – PRESS
  Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl