Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Wykład monograficzny II / PR


Tematyka
 • 1. Sprawy organizacyjne semestru.
 • 2. Raport Wave9. Znaczenie momentów /2017: https://nowymarketing.pl/a/15506,polacy-zapatrzeni-w-facebooka
 • 3. Raport Foresight 2050 / Publicon: https://insight.publicon.pl/wp-content/uploads/2020/09/Publicon_Foresight-PR-2050.pdf
 • 4. ICCO World PR Report 2020 / Światowy raport ICCO na temat PR w 2020: https://blog.newspoint.pl/index.php/2020/11/13/swiatowy-raport-icco-na-temat-pr-2020-2021/
 • 5. Komunikowanie się organizacji w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. Szanse i zagrożenia: automatyzacja komunikacji, perspektywa etyczna, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
 • 6. Raport: POWERED BY AI Communications and Marketing in the Algorithm Age: https://www.slideshare.net/mslgroup/powered-by-ai-communications-and-marketing-in-the-algorithm-age
 • 7. Istota wartości etycznych zawartych w kodeksach etyki public relations w sytuacji kryzysu globalnego: kodeksowe wartość etyczne PR, zaufanie, bankructwo informacyjne, wartości w komunikacji czasów pandemii
 • 8. Raport: Edelman Trust Barometer: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer oraz rekomendacje GA: Twelve messages for COVID-19 Responsible Communication by the Global Alliance for Public Relations and Communication Management / https://www.globalalliancepr.org/thoughts/2020/3/25/twelve-messages-for-covid-19-responsible-communication-by-the-global-alliance-for-public-relations-and-communication-management
 • 9. Problem wartości komunikowania się organizacji w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście ról nadawcy i odbiorcy oraz medium:
 •  Rozwój mediów społecznościowych vs zmiany w procesach komunikowania się różnych podmiotów z ich otoczeniem.
 •  Zmieniająca się rola mediów instytucjonalnych – odchodzenie od roli gatekeepera oraz przejmowanie procesów komunikowania się przez media online, w tym głównie media społecznościowe.
 •  Odbiorcy mediów społecznościowych – kompetencje w zakresie dekodowania przekazów zawierających elementy manipulacji
 •  Mimikra i mimezja komunikacyjna online
 •  Agenda setting, priming i news flaming w mediach społecznościowych
 • 10. Memy internetowe jako forma komunikacji w nowych mediach: definicja, geneza, cechy charakterystyczne, proces dekodowania
 •  Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych
 •  Sytuacja kryzysowa i kryzys a problem.
 •  Specyfika kryzysu w mediach społecznościowych ze względu na cechy środowiska nowych mediów.
 •  Otoczenie sytuacji kryzysowych w mediach społecznościowych.
 •  Typologia sytuacji kryzysowych w kontekście social media (SM; typologia W.T. Coombsa).
 •  Relacje medialne w social media.
 •  Fazy sytuacji kryzysowych w SM (wielofazowy nielinearny model ZSK T. Jaques).
 •  Organizacja kryzysu.
 • 11. Przekazy oparte o kontrowersje, odmienności i różnorodność. Balansowanie na granicy sytuacji kryzysowych
 •  Media społecznościowe a zmieniająca się przestrzeń medialna.
 •  Dynamika rynku w warunkach silnej konkurencji (biznesowej, politycznej, społecznej).
 •  Kontrowersje, odmienność, różnorodność .
 •  Regulacje prawne i branżowe. Sankcje.
 •  Przekazy kontrowersyjne a ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 • 12. Kryzysogenny potencjał fake newsa: definicja, specyfika, kanały dystrybucji, typologia sytuacji kryzysowych wg teorii W.T.Coombsa z modyfikacją uwzględniającą kontekst informacji typu fake news
 • 13. Raport: Fakenews najczęstsze w show-biznesie i polityce (2018) / https://www.signs.pl/badanie%3A-fake-news-najczestsze-w-show-biznesie-i-polityce-,35087,artykul.html
 • 14. Raport: Kantar Public. (2019). Czy żyjemy w rzeczywistości fake newsów? http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2018/03/K.013_Fake_news_O03a-18.pdf
 • 15. Zarządzanie komunikacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście zjawiska hejtingu: definicja, specyfika, trwałość, działanie, formy, akty agresji językowej (J. Fras), typologia hejtingu: tematyka, podmiot/przedmiot, autorzy; reagowanie.
 • 16. Wizerunek public relations, kondycja branży, wyzwania.

 
Zasady zaliczenia

 • Test prawda/fałsz / podczas ostatniego wykładu; 10 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: +1 pkt.; brak odp: 0 pkt. / test w formie online
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 
Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl