Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Nowe media w perspektywie przestrzeni medialnej


Tematyka wykładu Nowe media w perspektywie przestrzeni medialnej
 • Nowe media – charakterystyka.
 • Nowe media – aspekty socjologiczne.
 • Nowe media – szanse i zagrożenia.
 • Nowe nowe media.

 
Zasady zaliczenia konwersatorium

 • Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu; 10 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: +2 pkt.; błędna: -2 pkt; brak odp: 0 pkt.
 • Obecności – 2 razy w semestrze lista obecności; każda obecność: 1 pkt.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 
Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl, PRowly.pl