Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Wykład monograficzny II / PR


Tematyka
 • 1. Sprawy organizacyjne semestru.
 • 2. Nowe media i rekonstrukcja przestrzeni medialnej: mimikra i mimezja komunikacyjna online, manipulacja, dezinformacja, fakenews, deepfakes.
 • 3. Sztuczna inteligencja w działaniach komunikacyjnych i PR / AI Communications and Marketing in the Algorithm Age.
 • 4. Aktywność organizacji online / Eurocom Worldwide The Global PR Network, Talent Finder.
 • 5. ICCO – World PR Report 2020.
 • 6. Istota wartości etycznych zawartych w kodeksach etyki public relations w sytuacji kryzysu globalnego. Edelman Trust Barometer 2021.
 • 7. Kodeksy etyki PR a praktyka rynkowa.
 • 8. Komunikacja oparta o kontrowersje.
 • 9. Kryzys i zarządzanie kryzysowe czasów pandemii.
 • 10. Kryzysogenny potencjał fake newsa.
 • 11. Zarządzanie komunikacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście zjawiska hejtingu.
 • 12. Media a PR / Raport ZFPR 2019. Link/raport
 • 13. PR a propaganda / Raport ZFPR 2021. Link/raport

 
Zasady zaliczenia

 • Praca pisemna / indywidualna / 20 p.
  Wprowadzenie, research (teoria, praktyka), analiza tematu, podsumowanie.
  Temat pracy osadzony w tematyce wykładu (wykaz tematów wyżej).
  Termin oddania: 23-25.05.2022
  Istotne: objętość pracy (dowolna), forma elektroniczna /edytowalna, źródła, rzetelność.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 
Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.
Kodeksy etyki zawodowej / PR, komunikacja społeczna.
Raporty ZFPR, PSPR, SAPR.

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl