Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Konwersatorium specjalistyczne:Komunikowanie w biznesie


Tematyka konwersatorium Komunikowanie w biznesie:
 • Podstawy komunikacji.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w organizacjach.
 • Komunikacja organizacji z otoczeniem zewnętrznym.
 • Skuteczna komunikacja lidera.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Praktyka komunikacji biznesowej

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • Zaliczenie:
  1 projekt grupowy (każdy projekt max 10 pkt. - prace powinny być wykonane w postaci: wersja elektroniczna/opis projektu (maksymalna objętość pracy – 20 000 znaków) + PREZENTACJA w wersji elektronicznej) oraz 1 praca indywidualna (esej; max 10 pkt. – max 10 000 znaków; wersja elektroniczna).

  Podział na grupy podczas pierwszych zajęć (max 2-os.). Omówienie tematyki projektów i prac podczas pierwszych zajęć.

  Do 01.03.2022 – dostarczenie pliku z terminarzem prezentacji wraz z tematami i składami grup (tematy prezentacji nie mogą powtarzać się).

  Terminy prezentacji: 15.03; 22.03; 29.03; 05.04, 12.04

  Obecność obowiązkowa.

  Tematyka projektu grupowego: Komunikacja lidera /biznes. Dowolny lider organizacji biznesowej. Prezentacja (max 20 minut) wizerunku, komunikacji, prezentacji wartości firmowych.

  Tematyka projektu indywidualnego: Komunikacja lidera w biznesie (dowolny aspekt; esej). Objętość pracy: dowolna. Termin : do 05.04.2022 / pliki .doc

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 2006.
proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl

 

Dla zainteresowanych
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994.
J. Welch, S. Welch, Winning znaczy zwyciężać, Studio EMKA, 2010.
K. Murray, Język liderów, JS & Co Dom Wydawniczy, 2014.