Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Komunikowanie polityczne


Tematyka wykładu Komunikowanie polityczne:
 • 1.Komunikowanie polityczne – podstawowe pojęcia.
 • 2. Marketing polityczny.
 • 3. Modele zachowań wyborczych.
 • 4. Wizerunek kandydata i partii.
 • 5. Charyzma kandydata/polityka.
 • 6. Komunikacja niewerbalna.
 • 7. Zarządzanie obecnością w mediach instytucjonalnych i własnych.
 • 8. Wystąpienia publiczne.
 • 9. Debaty wyborcze.
 • 10. Planowanie kampanii wyborczej.

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu); 15 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: +1 pkt.
  Obecności obowiązkowe.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
3. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
4. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
5. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
6. proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl, polityka.pl

Dla zainteresowanych
G.W. Bush, Kluczowe decyzje, Wydawnictwo Akcent, Warszawa 2011.
A. Szarłat, Pierwsze Damy III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2016.
M. Cześnik, A. Materska-Sosnowska, O uczciwości wyborów w Polsce, Komentarz, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2022. Kliknij, aby pobrać