Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Komunikowanie polityczne


Tematyka wykładu Komunikowanie polityczne:
 • 1.Komunikowanie polityczne – podstawowe pojęcia.
 • 2. Marketing polityczny.
 • 3. Modele zachowań wyborczych.
 • 4. Wizerunek kandydata i partii.
 • 5. Charyzma kandydata/polityka.
 • 6. Komunikacja niewerbalna.
 • 7. Zarządzanie obecnością w mediach instytucjonalnych i własnych.
 • 8. Wystąpienia publiczne.
 • 9. Debaty wyborcze.
 • 10. Planowanie kampanii wyborczej.

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu); 10 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: +2 pkt.; błędna: -2 pkt; brak odp: 0 pkt.
  Obecności obowiązkowe.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
3. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
4. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
5. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
6. proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl, polityka.pl