Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Komunikowanie w biznesie


Tematyka konwersatorium specjalistycznego: Komunikowanie w biznesie:
 • Podstawy komunikacji.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w organizacjach.
 • Komunikacja organizacji z otoczeniem zewnętrznym.
 • Skuteczna komunikacja lidera.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Praktyka komunikacji biznesowej

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • 1 projekt grupowy (każdy projekt max 10 pkt. - prace powinny być wykonane w postaci: wersja elektroniczna/opis projektu (maksymalna objętość pracy – 20 000 znaków) + PREZENTACJA w wersji elektronicznej + PREZENTACJA podczas zajęć). Podział na grupy podczas pierwszych zajęć (max 2-os.). Omówienie tematyki projektów i prac podczas pierwszych zajęć. Do 28.02.2023 – dostarczenie pliku z terminarzem prezentacji wraz z tematami i składami grup (tematy prezentacji nie mogą powtarzać się). Terminy prezentacji: 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 18.04.
  Tematyka projektu grupowego: Komunikacja lidera /biznes. Dowolny lider organizacji biznesowej. Prezentacja (ok. 15 minut). Analiza wizerunku, komunikacji, prezentacji wartości firmowych.
 • 1 praca indywidualna (esej; max 10 pkt. – max 10 000 znaków; wersja elektroniczna).
  Tematyka projektu indywidualnego: Komunikacja lidera w biznesie (dowolny aspekt; esej). Objętość pracy: dowolna. Termin: do 04.04.2023 / pliki .doc – w nazwie pliku imię i nazwisko + komunikacja biznesowa
 • Obecność obowiązkowa.

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 2006.
proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl

 

Dla zainteresowanych
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994.
J. Welch, S. Welch, Winning znaczy zwyciężać, Studio EMKA, 2010.
K. Murray, Język liderów, JS & Co Dom Wydawniczy, 2014.