Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Etyczne i prawne aspekty PR


Tematyka konwersatorium Etyczne i prawne aspekty PR:
 • Konkurencja pozytywna L.S. Paine.
 • Naruszenia etyczne w biznesie [L. L. Nash].
 • Etyka zawodowa /definicje, podejście teleologiczne, etyczne warunki działań gospodarczych
 • Etyczna komunikacja PR [H. P. Grice].
 • Zachowania etyczne [K. Blanchard, N. V. Peal]
 • Kodeksy etyczne PR / Polska: PSPR, ZFPR, Kodeks etyki PR [P. Czarnowski, G. Szczepański], Standardy profesjonalnego public relations.
 • Biała Księga Komunikacji Marketingowej.
 • Aspekty prawne PR / 7 grzechów głównych polskich PR-owców.
 • Prezentacja projektów – aspekty prawne PR.

 
Zasady zaliczenia konwersatorium

 • 1 projekt grupowy (max 2 osoby; każdy projekt max 10 pkt.) oraz 1 praca indywidualna (esej; max 10 pkt.).
 • Podział na grupy podczas pierwszych zajęć.
 • Omówienie tematyki projektów i prac podczas pierwszych zajęć.
 • Prace powinny być wykonane w postaci: WYDRUK + wersja elektroniczna. PREZENTACJA w wersji elektronicznej.
 • Do 01.03.2022 – dostarczenie pliku z terminarzem prezentacji wraz z tematami i składami grup (tematy prezentacji nie mogą powtarzać się).
 • Terminy prezentacji: 15.03; 22.03; 29.03; 5.04; 12.04
 • Obecność obowiązkowa.
 • Tematyka projektu grupowego: Analiza przypadku naruszenia etyki zawodowej PR w obszarze public relations w perspektywie prawnej. Maksymalna objętość pracy – 20 000 znaków. Czas prezentacji: max 20 minut.
 • Tematyka projektu indywidualnego: Analiza wartości ujętych w kodeksach etyki public relations. Objętość pracy – bez limitu / wersja elektroniczna. Termin przesłania pracy: do 05.04.2022.

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 
Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2010
Olędzki J., Etyka w polskim public relations, ASPRA-JR, Warszawa 2009
Kodeksy branżowe – polskie i międzynarodowe

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl