Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Aspekty etyczne w PR


Tematyka konwersatorium Aspekty etyczne w PR
 • Konkurencja pozytywna L.S.Paine.
 • Naruszenia etyczne w biznesie / L. L. Nash.
 • Etyka zawodowa /definicje, podejście teleologiczne, etyczne warunki działań gospodarczych
 • Etyczna komunikacja PR / H. P. Grice.
 • Zachowania etyczne / K. Blanchard, N. V. Peal/
 • Kodeksy etyczne PR / Polska: PSPR, ZFPR, REPR.
 • Biała Księga Komunikacji Marketingowej.
 • Aspekty prawne PR / 7 grzechów głównych polskich PR-owców.
 • Prezentacja projektów.

 
Zasady zaliczenia konwersatorium

 • 2 projekty grupowe (każdy projekt max 5 pkt.) oraz 1 praca indywidualna (esej; max 10 pkt.).
  Podział na grupy podczas pierwszych zajęć.
  Omówienie tematyki projektów i prac podczas pierwszych zajęć.
  Prace powinny być wykonane w postaci: WYDRUK + wersja elektroniczna. PREZENTACJA w wersji elektronicznej.
  Do 24.02.2019 – dostarczenie pliku z terminarzem prezentacji wraz z tematami i składami grup (tematy prezentacji nie mogą powtarzać się).
  Tematyka projektu grupowego: Analiza przypadku naruszenia etyki zawodowej lub prawa w obszarze public relations / komunikacji marketingowej (np. reklamy). Maksymalna objętość pracy – 20 000 znaków.
 • Obecność obowiązkowa.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 
Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2010
Olędzki J., Etyka w polskim public relations, ASPRA-JR, Warszawa 2009
Kodeksy branżowe – polskie i międzynarodowe

 
Materiały dla dociekliwych
Prasa branżowa – PRESS
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl, PRowly.pl