Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów


Tematyka wykładu Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów:
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (ZSK) – podstawowe definicje.
 • Przyczyny kryzysów. Najczęstsze błędy w przypadku sytuacji kryzysowej.
 • 7 charakterystycznych sygnałów sytuacji kryzysowej.
 • Etapy sytuacji kryzysowej wg I. I. Mitroffa i T. Jaques'a.
 • Strategie zarządzania sytuacją kryzysową: co? Kiedy? Dlaczego? Kto?
 • Zintegrowany system zarządzania sytuacją kryzysową: typy, etapy, systemy, udziałowcy.
 • Typologia sytuacji kryzysowych (wg I. I. Mitroffa, T. Smektały, W.T.Coombsa) oraz zespoły sytuacji zapobiegawczych (wg I.I. Mitroffa).
 • Rozumowanie utrudniające zarządzanie sytuacją kryzysową (wg I. I. Mitroffa): cechy organizacji, cechy środowiska, cechy sytuacji kryzysowych, cechy wcześniejszych systemów ZSK.
 • Prewencja w ZSK – badania: wizerunku przedsiębiorstwa, skojarzeń związanych z przedsiębiorstwem, środków przekazu/kanałów komunikacyjnych, zbieranie informacji o firmie.
 • Prewencja w ZSK – szkolenia i symulacje kryzysowe, treningi medialne.
 • Otoczenie organizacji w ZSK/udziałowcy sytuacji kryzysowych.
 • Rola, zadania, koncepcja budowy sztabu kryzysowego.
 • Media w ZSK.
 • Specyfika kryzysu w mediach społecznościowych (social media, SM): cechy środowiska nowych mediów, otoczenie organizacji, typologia sytuacji kryzysowych w SM wg W. T. Coombsa, fazy sytuacji kryzysowych w SM w ujęciu wielofazowego nielinearnego model u ZSK wg Jaquesa .
 • Kryzys wygasający i kryzys narastający.
 • Księga ZSK/manual - księga procedur kryzysowych.
 • Etyka w ZSK – lista kontrolna zachowania etycznego (K. Blanchard, V.Peal).
 • 5P postępowania w kryzysie.
 • Działania skuteczne w sytuacjach kryzysowych.
 • Strategie komunikacyjne w sytuacji kryzysu medialnego.

 

Zasady zaliczenia przedmiotu

 • Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu; 15 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: 1 pkt.;

   

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Wojcik K., Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015.
Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999.
Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
Kaczmarek-Śliwińska, M., Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
Kaczmarek-Śliwińska, M., Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa 2015.

Materiały dla dociekliwych
Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum,2001.
Mitroff I.I., Pearson C.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową. Czyli jak uchronić firmę przed najgorszym, Warszawa 1998.
Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl, press.pl