Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Podstawy public relations


Tematyka wykładu Podstawy public relations:
 • Public relations: uwarunkowania historyczne, definicje PR, PR a dziedziny pokrewne. Zadania PR. Wizerunek, reputacja a tożsamość.
 • Funkcje PR ze względu na otoczenie:
 • Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji.
 • Zadania PR ze względu na rodzaj otoczenia organizacji.
 • Wizerunek, reputacja a tożsamość. Typy wizerunku. Elementy tożsamości organizacji. Czynniki niewizualne tożsamości.
 • Komunikowanie się w public relations.
 • Modele public relations.
 • Media relations.
 • Kryzys organizacji w perspektywie public relations.
 • Sponsoring, lobbying, human relations.
 • Organizacyjne aspekty działań PR: wewnętrzne działy PR organizacji.
 • Badania w PR.
 • Rynek usług PR.
 • Organizacje branżowe PR.

 

Zasady zaliczenia wykładu

 • Zaliczenie na ocenę.
  Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu; 15 stwierdzeń. Odpowiedź poprawna: +1 pkt.
 • Obecność obowiązkowa.

   

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

   

  Zalecana literatura przedmiotu
  Prasa branżowa – PRESS, proto.pl, wirtualnemedia.pl
  Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015
  Black S., Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
  Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003
  Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999

   

  Materiały dla dociekliwych
  Prasa branżowa – PRESS
  Portale: proto.pl, wirtualnemedia.pl,press.pl