Kim jestem?

Zajmuję się zarządzaniem komunikowaniem się organizacji. Pomagam budować strategie public relations, dbać o wizerunek i kształtować relacje medialne, doradzam w sytuacjach kryzysowych, wskazuję możliwości skutecznego komunikowania się. Pracuję naukowo. Jestem adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Nauka i badania

Naturalną częścią mojego życia zawodowego są badania obszaru komunikowania się organizacji. Realizuję się w badaniach własnych, jak również współpracuję w zespołach projektowych.
W pracy projektowo-badawczej staram się łączyć świat nauki z praktyką rynkową.

Więcej...

Doradztwo i szkolenia

Od ponad dwóch dekad szkolę zarządy spółek, przedstawicieli firm, samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradzam w sytuacjach trudnych, pomagam konstruować strategie minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuję audyty komunikacyjne.

Więcej...

Informacje dla Studentów

Etyka w PR


Tematyka konwersatorium specjalistycznego: Etyka w PR
 • Konkurencja pozytywna L.S. Paine.
 • Naruszenia etyczne w biznesie [L. L. Nash].
 • Etyka zawodowa /definicje, podejście teleologiczne, etyczne warunki działań gospodarczych
 • Etyczna komunikacja PR [H. P. Grice].
 • Zachowania etyczne [K. Blanchard, N. V. Peal]
 • Kodeksy etyczne PR / Polska: PSPR, ZFPR, SAPR, Kodeks etyki PR [P. Czarnowski, G. Szczepański], Standardy profesjonalnego public relations.
 • Biała Księga Komunikacji Marketingowej.
 • 7 grzechów głównych polskich PR-owców.
 • Prezentacja projektów – aspekty etyczne w PR.

 

Zasady zaliczenia

 • 1 projekt grupowy (max 2 osoby; każdy projekt max 10 pkt.)
  Tematyka projektu grupowego: Analiza przypadku naruszenia etyki zawodowej PR w obszarze public relations (w perspektywie kodeksowej lub prawnej). Maksymalna objętość pracy – 20 000 znaków. Czas prezentacji: ok. 15 minut.
 • 1 praca indywidualna (esej; max 10 pkt.).
  Tematyka projektu indywidualnego: Analiza wartości ujętych w kodeksach etyki public relations. Objętość pracy – bez limitu / wersja elektroniczna. Termin przesłania pracy: do 04.04.2022.
 • Podział na grupy podczas pierwszych zajęć. Omówienie tematyki projektów i prac podczas pierwszych zajęć.
 • Prace powinny być wykonane w postaci: wersja elektroniczna / .doc. + PREZENTACJA w wersji elektronicznej + PREZENTACJA podczas zajęć (praca grupowa)
 • Do 28.02.2023 – dostarczenie pliku z terminarzem prezentacji wraz z tematami i składami grup (tematy prezentacji nie mogą powtarzać się).
 • Terminy prezentacji: 14.03, 21.03, 28.03, 4.04.
 • 18.04 – ostatnie zajęcia /1h; podsumowanie
 • Obecność obowiązkowa.

 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

 

Zalecana literatura przedmiotu
Prasa branżowa – PRESS, proto.pl, press.pl, wirtualnemedia.pl
Wojcik K., Wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2015
Olędzki J., Etyka w polskim public relations, ASPRA-JR, Warszawa 2009
Kodeksy branżowe – polskie i międzynarodowe