Dla studentów

Public relations w pespektywie tradycyjnych i nowych mediów /Wykład monograficzny

  Tematyka wykładu Public relations w pespektywie tradycyjnych i nowych mediów /Wykład monograficzny:
 • Public relations jako funkcja zarządzania organizacją.
 • Koncepcja transformacyjnego public relations.
 • Rynek usług public relations w Polsce.
 • PR i Internet PR – istota i powszechność działań.
  Okres transformacji w Polsce – media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) oraz Internet bez mediów społecznościowych (MS).
  PR w mediach społecznościowych (blogosfera, portale społecznościowe, społeczności wymiany treści multimedialnych, wirtualne światy społeczne, Wiki i in.).
 • Potencjał działań public relations w mediach społecznościowych.
  Modele komunikowania się w MS, komponenty strategii PR w MS.
 • Etyka komunikowania się w przestrzeni online.
  Cechy środowiska online sprzyjające naruszeniom nieetycznym.
  Typologia działań nieetycznych (mimikra i mimezja komunikacyjna online).
  Etyka PR online w ujęciu kodeksów zawodowych w Polsce.
  Media relations w mediach społecznościowych.
 • Wizerunek organizacji/marki vs wizerunek jej pracowników oraz osób powiązanych zawodowo.
  Wizerunek w mediach społecznościowych.
  Relacje pracodawca – pracownik w MS.
  Aspekty formalno-prawne ochorny wizerunku w realiach mediów społecznościowych.
  Zasady zachowania się w środowisku mediów społecznościowych (Social Media Policy).
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (ZSK) w perspektywie mediów.
  Prewencja, działania w kryzysie i po kryzysie.
  Typologia sytuacji kryzysowych.
  Świat mediów jako instrument zarządzania kryzysem.
  Media jak źródło sytuacji kryzysowych.
  Rola badań w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.
  Typologia badań na potrzeby ZSK organizacji.
  Metody badawcze przydatne w ZSK.
  Monitoring mediów na potrzeby działań PR.

  Zasady zaliczenia wykładu:
 • Końcowe zaliczenie pisemne /esej; tematy ostaną podane w grudniu 2017 r.
 • Skala ocen:
  90-100% 5,0
  80-89% 4,5
  70-79% 4,0
  60-69% 3,5
  50-59% 3,0
  0-49% 2,0

  Zalecana literatura przedmiotu:
 • Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.
 • Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
 • Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.
 • Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.


Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę