Moje książki

"Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników" /2013 przedstawia problematykę przestrzeni social media w kontekście działań public relations prowadzonych przez organizacje różnego typu.
Monografia składa się z sześciu rozdziałów uzupełnionych przeglądem badań oraz opisami konkretnych przypadków dotyczących omawianej tematyki. Niektóre z aspektów dotyczących nowych mediów zostały uzupełnione grafikami.
Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem i analizą środowiska, w którym organizacja może realizować działania PR. Dokonano charakterystyki terminów: nowe media, Web 2.0 i media społecznościowe, czyli kluczowych dla przedstawienia środowiska online. Omówiona została także charakterystyka social media ze względu na możliwość realizacji działań public relations.
Rozdział drugi zawiera ocenę potencjału obszaru social media dla działań PR. Omówione zostały modele komunikowania w PR i kompo-nenty strategii public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Podniesiony został również temat etyki komunikowania online i etyki public relations jako szczególnie odpowiedzialnego aspektu komunikowania, związanego z oddziaływaniem na społeczności. W tym celu zdefiniowano obszary online i działania online, które mogą sprzyjać naruszeniom etycznym, określając je jako mimezja komunikacyjna online i mimikra komunikacyjna online.
Rozdział trzeci stanowi przegląd instrumentów przestrzeni social media, które mogą być wykorzystane do realizacji działań PR. Jednakże środowisko, jak i instrumenty, podlegają konwergencji i dzięki temu mogą wypełniać różne role założone w strategii działań public relations. Dlatego też zostały omówione ze względu na ich specyficzny charakter, zaś punktem wyjścia jest rodzaj aktywności, które są dominujące z punktu widzenia zawartości i dystrybucji treści.
W rozdziale czwartym omówiona została problematyka relacji organizacji z mediami w przestrzeni mediów społecznościowych. Starano się odpowiedzieć na pytanie czy nowe środowisko zmieniło je. Podkreślono fakt, iż social media rozszerzyły możliwości organizacji w zakresie tworzenia mediów własnych, czyli swobodnego dysponowania i zarządzania komunikacją organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
Rozdział piąty dotyczy relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub potencjalnym pracownikiem. Obszar social media, który umożliwia kreowanie treści, dystrybucję i modyfikację, niestety czasami staje się przestrzenią, w której pojawia się szerokie pole konfliktu. Związane one jest z jednej strony z prawem jednostki do swobodnej aktywności w mediach społecznościowych, a z drugiej – z oczekiwaniami pracodawcy związanymi z zachowaniem jednostki w kontekście dbałości o wizerunek organizacji, z którą jest ona związana.
W ostatnim rozdziale zostały omówione specyficzne aspekty zarządzania sytuacją kryzysową w świecie mediów społecznościowych. W przestrzeni tej, gdzie każdy może być kreatorem i nadawcą, zagrożenie ryzykiem kryzysu jest szczególnie wysokie. Dlatego też tak istotna jest świadomość działań, umiejętność zastosowania poszczególnych instru-mentów i dobre relacje z otoczeniem, gdyż PR mówi o relacjach .
Monika Kaczmarek-Śliwińska, "Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników", Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010 monografia, ISSN 0239-7129

Z recenzji wydawniczych:
Już na początku rysuje się nam dojrzały badacz public relations i dalsza lektura tekstu nie zawodzi czytelnika. (…) Monografia oparta jest na solidnej bazie literaturowej i dobrze udokumentowana. (…) Jest to nowatorska praca, która wpisuje się w lukę badawczą w polskich naukach społecznych w obszarze public relations i ma szansę stać się bardzo dobrym podręcznikiem. Pod względem merytorycznym mamy dojrzałą, samodzielną i niezwykle wartościową pracę.
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

 
Uważam, że książka Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej jest bardzo interesującą pracą przeglądową wprowadzającą czytelnika w złożone zagadnienia związane z PR oraz nowymi mediami (w obszarze Internet PR czy social media). Autorka w swoich rozważaniach umiejętnie łączy wiedzę z zakresu public relations, medioznawstwa, zarządzania oraz komunikologii. Myślę, że jest to publikacja, która może zainteresować szeroki krąg czytelników, zarówno środowiska naukowe, jak i praktyków powiązanych z branżą PR, reklamą oraz komunikacją marketingową.
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę