Moje książki

"Internet public relations. Polskie realia działań public relations w Sieci" /2010 przedstawia problematykę internetu jako komunikacyjnego narzędzia public relations poprzez omówienie internetu jako nowego medium /w relacji do prasy, radia i tv/, ale z punktu widzenia czasów transformacji /od 1989 r./. Pokazuje także rolę PR w procesie przemian gospodarczych w Polsce. Scharakteryzowane zostały instrumenty Internet PR, które warto wykorzystać w codziennej praktyce. Książka nie omawia wszystkich instrumentów social media, m. in. nie pokazuje serwisów społecznościowych. O tym w kolejnej książce, właśnie w druku :) To, co może zainteresować czytelnika, to wyniki badań ankietowych zrealizowanych w końcówce 2002 r. Trochę dawno, ale były to pierwsze badania tego typu na polskim rynku i obejmujące dość szeroką tematykę PR, więc warto zerknąć "jak to drzewiej bywało" ... Przyznam szczerze, że jak dziś zaglądam w wyniki badań, gdzie specjaliści PR wypowiadali się odnośnie przyszłości internetu w PR, jego roli itp, to uśmiech pojawia mi się na twarzy :) Nie przewidywaliśmy jeszcze kilka lat temu, że rola netu będzie tak znacząca... Ale "kilka lat temu" to epoka "www", dziś żyjemy w "społecznościówce".... Książka pokazuje także zastosowanie instrumentów Internet PR w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa oraz omawia monitoring internetu jako element programu działań public relations. Pokazano także wyniki badań ankietowych dot. monitoringu internetu na grupie firm monitorujących media na polskim rynku (2006).
Monika Kaczmarek-Śliwińska, "INTERNET PUBLIC RELATIONS. Polskie realia działań public relations w Sieci", Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010 monografia, ISSN 0239-7129 ISBN 978-83-7365-210-1

Z recenzji wydawniczych:
Podstawę części empirycznej stanowią wyniki własnych badań autorki przeprowadzonych dla potrzeb pracy doktorskiej. (…) Opublikowanie wyników badań z tego okresu ma głębsze usprawiedliwienie - badania w każdym następnym okresie będą mogły mieć dobry punkt odniesienia, właśnie dzięki ich dostępności dla każdego kolejnego badacza tego zagadnienia. Pod względem formalnym opracowanie jest na bardzo wysokim poziomie (…). Na uwagę zasługuje też bardzo duża sprawność autorki w klarownym przedstawieniu wyników badań. Jak jest to trudne wie każdy, kto choć raz stał przed takim zadaniem.
prof. dr hab. Krystyna Wojcik

 
Monografia zawiera bogate opracowanie dotyczące działań public relations w Internecie, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Całość rozważań uzupełniona została szeregiem rysunków i zrzutów ekranu, które mają zilustrować prezentowaną tematykę. Bardzo istotną częścią opracowania są badania (…), które dotyczą istotnego obszaru działań PR firm działających w okresie polskiej transformacji. Jest to tym bardziej istotne, gdyż autorce udało się uzyskać wysoki wskaźnik odpowiedzi, co pozwala transponować uzyskane wyniki na ogół przedsiębiorstw polskiej transformacji i na tej podstawie formułować wnioski i tworzyć diagnozę. (…)Wyniki i analiza stanowią istotny wkład w naukę polskiego public relations. Wartość tychże badań jest tym bardziej znacząca, że są to pierwsze badania rynku polskiego w omawianym zakresie i jak dotąd niepowtórzone w tak szerokim spektrum.
prof. dr hab. Ryszard Ławniczak

Moje książki

Moje miejsca w internecie

Follow me on Academia.edu


Zobacz mnie na GoldenLine

Monika Kaczmarek-Śliwińska | Utwórz swoją wizytówkę